Tuesday, 09/08/2022 - 13:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
 • Trần Tất Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN, Phó Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0395227557
 • Ngô Thị Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0974231679
 • Nguyễn Thị Phong Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban Văn nghệ, ủy viên
  • Điện thoại:
   0905022737