Tuesday, 09/08/2022 - 14:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
 • Trần Tất Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN, Phó Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0395227557
 • Lê Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0396852011
 • Huỳnh Minh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0366882000