Wednesday, 01/12/2021 - 06:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Đoàn Thanh niên

 • Trần Tất Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN, Phó Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0395227557
 • Lê Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0396852011
 • Huỳnh Minh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0366882000