Tuesday, 09/08/2022 - 13:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
 • Văn Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán học
  • Điện thoại:
   0795779916
 • Đặng Quang Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán học
  • Điện thoại:
   0397012295
 • Phan Văn Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngư văn
  • Điện thoại:
   0914577109
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Ngư văn
  • Điện thoại:
   0914780329
 • Đinh Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Anh văn
  • Điện thoại:
   0972082017
 • Võ Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Anh văn
  • Điện thoại:
   0909254809
 • Nguyễn Thái Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh - KTNN
  • Điện thoại:
   0393140168
 • Hồ Viết Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Địa lí
  • Điện thoại:
   0982225404
 • Hà Duy Son
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý -KTCN
  • Điện thoại:
   0918118679
 • Trần Tất Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN, Phó Bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0395227557