Thực hiện kế hoạch số 84/KH-SHCM ngày 17/10/2020 của Cụm sinh hoạt chuyên môn (SHCM) số 9, năm học 2020-2021, trường THPT Lê Lợi cùng với các trường THPT trong cụm, phối hợp với ...