Tuesday, 09/08/2022 - 14:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Nâng cao kỹ năng lồng ghép Giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Phổ thông

Nâng cao kỹ năng lồng ghép Giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Phổ thông

Nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng, an toàn và thân thiện; không có định kiến giới, phân biệt đối xử về giới và bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo việc thực thi và bảo vệ các quyền cơ bản của học sinh; hướng đến mọi học sinh được phát huy tối đa tiềm năng của bản thân mà không bị các vấn đề về giới cản trở, ngày 19/9/2019, trường THPT Lê Lợi đã tổ chức tuyên truyền và tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm kiến thức, kỹ năng lồng ghép các thông tin về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới trong hoạt động quản lý, giáo dục học sinh ở trường phổ thông. Tại buổi tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên đã trao đổi, nghiên cứu các kiến thức cơ bản về giới; phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới; lồng ghép giáo dục về giới trong quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm. Các giáo viên chủ nhiệm được thực hành, trao đổi các tình huống sư phạm để hiểu rõ hơn phương pháp xử lý các vấn đề về giới trong việc dạy học và giáo dục học sinh.

Kết thúc buổi tập huấn các giáo viên hiểu được ý nghĩa việc giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới trong trường học, coi việc lồng ghép giới vừa là biện pháp, vừa là phương tiện hữu hiệu để xây dựng lớp học, trường học thân thiện, an toàn và bình đẳng; xác định được trách nhiệm phải lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm và bước đầu vận dụng những gợi ý, định hướng về lồng ghép giới trong công tác của giáo viên chủ nhiệm để thực hiện hiệu quả hơn việc quản lý, giáo dục học sinh.

Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận lại sau buổi tuyên truyền.

Người viết bài: Ngọc Uyên

Bài tin liên quan