Tuesday, 09/08/2022 - 15:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Thông báo về việc dạy học tại trường THPT Lê Lợi từ ngày 20/9/2021

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

 

 

Số: 10/TB-LL

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Pleiku, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức dạy học từ ngày 20/9/2021

 

 

Thực hiện Công văn số 2043/SGDÐT-VP ngày 12/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn bổ sung nội dung Công văn số 2041/SGDÐT-VP ngày 11/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn thành phố Pleiku, Trường THPT Lê Lợi thông báo việc tổ chức dạy học tại trường từ ngày 20/9/2021 như sau:

Nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp (tập trung tại trường) kết hợp với dạy học trực tuyến dành cho những học sinh không thể đến trường do liên quan tình hình dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

1. Học tập trực tuyến tại nhà

- Những học sinh thuộc diện F1, F2 hoặc có người nhà thuộc diện cách ly y tế tại nhà; những học sinh cư trú tại “vùng cam”, “vùng vàng”, khu phong tỏa và những địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, gồm các học sinh đang cư trú tại các địa bàn sau: (Theo bản đồ dịch tễ cập nhật lúc 18h30 ngày 18/9/2021)

Vùng cam: Tổ 10 phường Phù Đổng; Tổ 5 phường Thắng Lợi và cụm dân cư có ca F0 của Thôn 2, xã An Phú.

Vùng vàng: Tổ 6 Phường phù Đổng; Tổ 3 phường Tây Sơn; Tổ 4 Phường Thắng Lợi và các cụm dân cư khác của Thôn 2, xã An Phú.

2. Học tập trực tiếp tại trường

- Ngoài những học sinh cư trú tại các “vùng cam”, “vùng vàng” nêu trên, học sinh cư trú các địa bàn còn lại được tham gia học tập trực tiếp tại trường từ ngày 20/9/2021. Học sinh được học tập tại lớp theo thời khóa biểu; nhà trường không tổ chức chào cờ tập trung; không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông học sinh.

- Tất cả học sinh khi đến trường phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”, khai báo y tế qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (trước khi đến trường), và qua bản giấy (thực hiện tại trường), đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

3. Đối với các bậc phụ huynh

- Phối hợp cùng nhà trường nhắc nhở con em chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; sử dụng bình nước riêng, đeo khẩu trang suốt trong thời gian đến trường; không đưa con đến trường nếu con bị sốt, ho, về từ vùng dịch hoặc gia đình có người cách ly tại nhà.

- Quan tâm tạo mọi điều kiện cho học sinh học trực tiếp tại trường và học trực tuyến tại nhà.

4. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên

- GVCN thông báo cho HS và CMHS phương án tổ chức dạy học của nhà trường từ ngày 20/9/2021 như nội dung ở mục 1 và mục 2; lập danh sách những HS đăng ký học trực tuyến, nêu lý do không tham gia học tập trung tại trường, gửi về chuyên môn nhà trường để nhà trường bố trí phòng học trực tuyến (sẽ cung cấp đường link và mật khẩu phòng học qua GVCN).

- Trong buổi chào cờ Thứ Hai ngày 20/9/2021 (thực hiện tại lớp), GVCN cho HS khai báo y tế bằng bản giấy nhận từ Văn phòng, sau đó nộp về cô Phúc sau tiết chào cờ.

- CB, GV, NV thường xuyên nắm bắt thông tin dịch tễ hàng ngày tại trường, lớp, báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid nhà trường qua cô Phúc để tổng hợp thông tin báo cáo lên cấp trên theo quy định.

- Tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho học sinh và trong nhà trường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo nguyên tắc 5K.

- Nếu CB, GV, NV, học sinh có biểu hiện về dịch tễ hoặc có quyết định phong tỏa, giãn cách tại nơi cư trú thì báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid nhà trường để phối hợp giải quyết.

- Tổ trưởng chuyên môn phân công dạy thay những giáo viên ở vùng cam, vàng, hoặc giáo viên thuộc diện F1, F2, thuộc diện cách ly y tế; đồng thời phân công giáo viên dạy trực tuyến khi có yêu cầu.

5. Đối với nhân viên y tế và Đoàn trường

- Triển khai áp dụng triệt để Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học;

- Nhân viên Y tế phối hợp với Đoàn trường để tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả GV, HS khi đến trường; kịp thời phát hiện những học sinh, GV có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho,… đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để được hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường; hướng dẫn thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch đối với CB, GV, NV và học sinh, đảm bảo thực hiện 5K, đánh giá lại khu vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng dẫn học sinh không dùng chung nước uống để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch Covid 19 trong phạm vi trường, lớp học.

- Đoàn trường phối kết hợp với Nhà trường quản lý nền nếp học sinh, quán triệt học sinh thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh học đường và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong giờ ra chơi và giờ tan trường. 

6. Đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trong nhà trường

- Đánh giá tình hình dịch hàng ngày báo cáo về cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp để báo cáo lên cấp trên theo quy định;

- Phối hợp với ngành Y tế tầm soát lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các lớp học; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 100% đối với học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở;

- Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, phối hợp cùng nhà trường nhắc nhở con em chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Sử dụng bình nước riêng, đeo khẩu trang suốt trong thời gian đến trường; không đưa con đến trường nếu con bị sốt, ho, về từ vùng dịch hoặc gia đình có người cách ly tại nhà.

Trên đây là Thông báo việc tổ chức dạy học từ ngày 20/9/2021 của trường THPT Lê Lợi, yêu cầu CB, GV, NV và học sinh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 NT;

- CB, GV, NV;

- Học sinh; phụ huynh;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Quốc Đạt

 

Bài tin liên quan