Tuesday, 09/08/2022 - 14:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Trường THPT Lê Lợi dạy học trực tuyến qua Internet theo thời khóa biểu từ ngày 13/4/2020

         Tất cả học sinh 3 khối tham gia học trực tuyến đúng thời gian theo thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/4/2020.

         Thời khóa biểu học trực tuyến lớp 12( Buổi sáng):

                 TKB DAY HOC TRUC TUYEN K12.pdf

         Thời khóa biểu học trực tuyến lớp 11( Buổi sáng):

                 TKB DAY HOC TRUC TUYEN K11.pdf

          Thời khóa biểu học trực tuyến lớp 10( Buổi chiều):

                 TKB DAY HOC TRUC TUYEN K10.pdf

Bài tin liên quan